Trockenbrennstoff Kombat 20g (Esbitkocher kompatible)